Skip to main content

Het doel van MTI is dat een MTI judoka zich kan ontwikkelen tot de beste versie van zichzelf, zowel op sportief gebied als als mens.
Het beleid van MTI is erop gericht dit te kunnen realiseren.

Gedragsregels

Naast onze sportieve ambities vinden wij dat wij als MTI ook een maatschappelijke taak hebben. In de DOJO gelden al een aantal belangrijke regels en omgangsvormen. Dit verwachten we van onze judoka’s ook buiten de dojo, thuis, op school, op straat of op sociale media zoals twitter, instagram of facebook.

 • Respect voor de plaats en de omgeving
 • Respect voor eigen en andermans spullen
 • Spreek elkaar aan op ontoelaatbaar gedrag
 • Respecteer de gezagsverhoudingen binnen en buiten de dojo
 • Hanteer goede omgangsvormen en draag deze ook uit!
 • Wees hulpvaardig
 • Luister aandachtig naar raadgevingen van anderen
 • Wees bescheiden
 • Wees STIPT respecteer de aanvangs -en sluitingstijden
 • Leef gezond, zorg goed voor lichaam en geest
 • Lever een bijdrage
 • Wees trots op je sport
 • Deel je judo ervaringen
 • Wees open en eerlijk 
 • Respecteer tegenstanders, scheidsrechters, trainers, judoka’s, ouders, supporters
 • Toon moed
 • Denk 2 keer na voordat je iets zegt, tweet of op het internet zet
 • Wees een ambassadeur van je sport, je club!

Communicatie

MTI deelt het laatste nieuws en resultaten via facebook en Instagram. Volg ons! Privacy is voor MTI erg belangrijk, heeft u bezwaar tegen het maken van foto’s of het noemen van uw kinds naam in de krant laat het ons dan weten.

Vrijwilligers

Om de jaarlijkse activiteiten te kunnen organiseren, is het MTI afhankelijk van vrijwilligers. Het MTI kan vrijwilligers gebruiken op velerlei gebied. Dus meldt u aan via: bestuur@mti-judo.nl

VOG-regeling

Wij vragen van trainers, coaches, begeleiders en alle overige mensen die een actieve rol spelen rondom de jeugdige judoka’s, dat zij een verklaring omtrent gedrag (VOG) overleggen. Het MTI is door ons preventie- en integriteitsbeleid toegelaten tot de “regeling gratis VOG “ van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Sponsoring

Het begeleiden van de judoka’s naar hun absolute top kost veel geld. Dit kunnen en willen wij niet volledig verhalen op de judoka. Wij zijn van mening dat de sport toegankelijk moet zijn voor mensen uit alle lagen van de maatschappij. Wij zijn altijd op zoek naar sponsoren. Draagt u de judosport een warm hart toe en wilt u MTI sponsoren? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden via: bestuur@mti-judo.nl

Seksuele Intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag

Het bestuur van stichting Mahorokan Topjudo Instituut hecht groot belang aan het creëren en handhaven van een veilige omgeving waarin de judoka’s zich kunnen ontplooien en ze hun talenten volledig tot ontwikkeling kunnen laten komen. Hiertoe hebben wij een preventie- en integriteitsbeleid opgesteld om seksuele intimidatie en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de club te trachten te voorkomen.